Please enable javascript to use this site.
· OpenID

  1. estat de criptica (criptica) a Saturday, 25-Feb-2017 11:10:28 CET criptica criptica
    "Doneu-me sis línies escrites per l'home més honest del món i trobaré en elles raons suficients per a que el pengin" (Cardenal Richelieu).